Kontakt
+420 558 434 961

O nás

 1. Poslání 

Posláním Poradny pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku je poskytovat prostřednictvím odborného sociálního poradenství podporu a naději ženám a dívkám z Frýdku-Místku a Moravskoslezského kraje, které obtížně prožívají svou osobní situaci. 

Zařízení tak umožňuje předcházet sociálnímu vyloučení žen a dívek, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu neplánovaného těhotenství, narušených rodinných vztahů, potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe i své děti či se nedokážou orientovat v sociálně právních nárocích. 

 2. Cílová skupina

 • osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci - těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Podrobnější informace k cílové skupině, do které patří ženy a dívky

 • které jsou těhotné a potřebují pomoc (z důvodu nízkého věku, nepříznivé životní situace)
 • které neumějí nebo nemohou pečovat o děti
 • které se rozhodují, zda mít dítě
 • pro které je těžké, že nemohou otěhotnět nebo o dítě přišly
 • které se neorientují ve svých sociálně právních nárocích, nevědí, kam se obrátit, jsou-li v sociální nouzi (neumějí uplatnit svá práva)
 • které si samy nevyřídí běžné záležitosti na úřadech
 • které nevědí, jak pro sebe a své děti zajistit dočasné bydlení
 • kterým se nedaří zorientovat v tom, jaké mají možnosti v pracovním a studijním uplatnění
 • které potřebují porozumět rodinným a partnerským vztahům
 • které si potřebují ujasnit své potřeby a postoje, zorientovat se ve své osobní situaci (neumí vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout životní prožitek nebo životní situaci)
 • které potřebují podporu a mají potřebu dlouhodobějšího doprovázení

 3. Cíle služby

Cílem služby odborného sociálního poradenství v Poradně pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku je poskytovat službu tak, aby ženy a dívky, které ji využívají: 

 • byly připravené na vše, co souvisí s těhotenstvím a mateřstvím
 • lépe zvládaly roli matky
 • se dokázaly rozhodnout, zda mít dítě
 • lépe zvládaly situaci, kdy nemohou otěhotnět nebo přišly o dítě
 • věděly, na co mají nárok v sociálně právní oblasti, jak ho uplatnit, kam se obrátit
 • věděly, jakým způsobem si vyřídit osobní záležitosti na úřadech a využili všech možností, které mají
 • věděly, kam se obrátit v případě krizové bytové situace a jak si zajistit dočasné bydlení
 • se zorientovaly ve svých možnostech pracovního uplatnění 
 • porozuměly situaci svých rodinných a partnerských vztahů a získaly motivaci ji řešit
 • aby prožívaly svou osobní situaci s menšími obtížemi
 • našly v poradně potřebnou podporu a případně dlouhodobější doprovázení

 4. Zásady služby

Zásadami služby odborného sociálního poradenství v Poradně pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku jsou: 

 • Zásada diskrétního přístupu
 • Zásada bezplatnosti
 • Zásada svobodného rozhodnutí klientky
 • Zásada časové a místní dostupnosti
 • Zásada příjemného prostředí a individuálního citlivého přístupu
 • Zásada odborného přístupu
 • Zásada aktivizace klientky a důstojného života
 • Zásada spolupráce s dalšími odborníky
 • Zásada rovného přístupu

Práva a povinnosti klientky.docx

Etický kodex.doc

Postup pro podávání a vyřizování přání, připomínek a stížností - informace pro klientky.doc

 Výroční zpráva poradny ve F-M 2018.doc

Menu

ODKAZ NA MAPU OHROŽENÉ DÍTĚ
www.ohrozenedite.cz
------------------------------------

GRAFIKAszn.jpg

Celostátní linka pro ženy a dívky

+420 603 210 999

Spojte se s námi na Facebooku

16. 5. Přemysl

Zítra: Aneta
VŠECHNY ÚTERKY A ČTVRTKY V PRŮBĚHU DUBNA AŽ ČERVNA JE UPRAVENA PROVOZNÍ DOBA PORADNY NA: 12:00 - 15:30. 

Důvodem jsou v uvedených dnech přednášky na školách, přednášející je pracovnice poradny. Opatření je dočasné. Děkujeme za pochopení. 

 

Návštěvnost stránek

017898